"44 Olimpiada języka Angielskiego" - etap szkolny

Dnia 7 listopada 2019 r. osiemnastu uczniów LO Sikorski z klas I-III przystąpiło do „44 Olimpiady Języka Angielskiego”. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu leksykalno-gramatycznego, który rozpoczął się o godzinie 9:00, czas pracy wynosił 60 minut.

Ważnym celem, jaki ma spełniać Olimpiada, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

Szkolny organizator olimpiady – M. Grudniewska