Dnia 30 kwietnia 2019r. wolontariuszki z naszego liceum przeprowadziły zajęcia dla dzieci uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną „Strefa Serca”. Wykonane prace plastyczne oraz quiz wiedzy o Polsce miały charakter patriotyczny – dotyczyły święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wolontariuszki przedstawiły polskie symbole narodowe i okoliczności powstania tak ważnego dla Ojczyzny dokumentu, a także poprowadziły lekcję narodowego tańca – poloneza. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.