W dniu 26-go kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej naszego Liceum  odbędzie się wręczenie świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego. Serdecznie zapraszam.

                                                  

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                           Artur Grzyb