Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy zadeklarowali
(na listach) chęć wyjścia do kina na film „Kurier”

Zbiórka w dniu 15.04.2019 r. w szkole o godzinie 10.30 i wyjście do kina
na godzinę 11.00

Szkoła zapewni opiekę dla grupy uczniów udających się do kina.