W związku z pismem Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej informuję, że nauczyciele
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego przystąpili do strajku. Od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania mogą nie odbywać się planowe zajęcia dydaktyczne, jednakże szkoła zapewni uczniom opiekę. 
 
W przypadku porozumienia się związków zawodowych ze stroną rządową powyższe ogłoszenie traci moc. 
 
Dyrektor mgr Artur Grzyb