5 lutego 2019 r uczniowie klas I A, I B, I C, I D, II C uczestniczyli w programie profilaktycznym „ NOE”. Uczniowie mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat realnych konsekwencji picia alkoholu i używania innych środków zmieniających świadomość. Program składa się z trzech części: Prawda”, „Miłość”, „Wolność”.
Zajęcia z młodzieżą prowadzili trenerzy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku zaproszeni przez pedagoga szkolnego i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim.