10 października 2018 roku we Włodawie odbył się finał VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. W tegorocznej olimpiadzie wzięły udział powiaty: lubartowski, parczewski, bialski, włodawski i rycki. Powiat bialski reprezentowali uczniowie naszego liceum: Wiktoria Kopron i Jakub Czwerko z klasy 2A. Laureatką olimpiady została to: Natalia Kalisz z I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie, a Wiktoria Kopron zajęła III miejsce. Finalistą jest również Jakub Czwerko. Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzania Muzeum - Zespołu Synagogalnego we Włodawie (dawniej Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego). Dodatkową wartością dla uczestniczących w podsumowaniu olimpiady był wykład Krzysztofa Olkowicza – Głównego Koordynatora ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Działania RPO w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”, a także wykład dr hab. nauk medycznych Hanny Karakuła-Juchnowicz - Kierownika I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wojewódzkiego konsultanta w zakresie psychiatrii, która przedstawiła fakty i mity dotyczące depresji.