Dnia 12 czerwca 2018 roku odbyła się wycieczka do Warszawy. Pierwszą atrakcją, która nas czekała był laserowy paintball. Zostaliśmy podzieleni na grupy, w których odbyła się zacięta, ale zdrowa rywalizacja. Po emocjonujących rozrywkach odwiedziliśmy Niewidzialną Wystawę. Przewodnikami były osoby niewidome lub niedowidzące, które opowiedziały nam swoją historię oraz w bezpieczny i niebanalny sposób oprowadziły nas po pomieszczeniach. Była to wyjątkowa interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której mogliśmy wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu... Odwiedziliśmy Złote Tarasy, gdzie mieliśmy czas wolny. Główną atrakcją było Studio Buffo i musical pt. ,,Romeo i Julia 3D”, którego tematem była miłość dwojga młodych ludzi, nieumiejących odnaleźć porozumienia ze światem dorosłych w chwili rodzącej się wielkiej miłości. Opiekunami były:
p. Katarzyna Łyskowska, p. Anna Olesiejuk-Idzikowska oraz p. Małgorzata Kowalczyk, którym dziękujemy za wspaniałą organizację i opiekę!
Uczennice klasy IIa- A.D , Z.T