24 maja 2018 r. szkołę odwiedziła mł. asp. Iwona Matysiak, która przeprowadziła pogadankę w ramach ogólnopolskiej akcji „PATRZ I SŁUCHAJ!”. To kolejna akcja informacyjno-edukacyjna skierowana głównie do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Celem akcji jest przede wszystkim przypominanie, uświadamianie oraz zwracanie uwagi, szczególnie pieszym – jako niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, na zagrożenia związane między innymi z:
 bezpośrednim wejściem na jezdnię przed jadący pojazd, w tym również na przejściu
dla pieszych,
 wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność
drogi,
 przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
 wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle,
 chodzeniem nieprawidłową stroną drogi,
 korzystaniem z telefonów, tabletów czy innych urządzeń w trakcie przechodzenia
przez przejście dla pieszych.