Dnia 27 stycznia odbyło się nasze ostatnie spotkanie z wykładowcami UMCS w Lublinie. Cykl zajęć w ramach projektu LOGI.KOM zakończyły wykłady poprowadzone przez dr hab. Piotra Krzyżanowskiego. Dziękujemy wszystkim wykładowcom za poświęcony czas i przekazaną nam wiedzę.