Otwarty czwartek i zebrania z rodzicami zostają przeniesione z dnia 21.12.2017r. na dzień 14.12.2017 r.

Zebrania z rodzicami zaczynają się o godzinie 16:30, natomiast Otwarty Czwartek 17:00-18:00