Już po raz drugi nasze liceum zorganizowało pomoc dla schroniska "Azyl" w Białej Podlaskiej . Dziękuję całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i  pracownikom niepedagogicznym, którym los zwierząt nie jest obojętny za dar serca.
                                                                                              Opiekun wolontariatu Małgorzata Kowalczyk :)