Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom oświaty
życzymy zdrowia, wytrwałości
oraz cierpliwości w pełnieniu trudu dydaktycznego
i wychowawczego, a także wspomagającego pracę szkoły
w Naszym Liceum!!!