06.10.2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia z projektu „Logi.Kom - Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się .” Spotkanie poprowadził pracownik Instytutu Filozofii UMCS, dr hab. Jacek Gurczyński. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się , że zdanie to nie tylko pojęcie z zakresu gramatyki , ale również z zakresu logiki. Wykorzystywaliśmy zdobytą wiedzę, określając rodzaje zdań pod względem logicznym .Dzieliliśmy je na zdania analityczne oraz syntetyczne .Ważnym elementem spotkania było zwrócenie uwagi na komunikację oraz język ,który jest ważną kompetencją we wszystkich dziedzinach naszego życia .Warto wzbogacać swój język, ponieważ to właśnie on wpływa na sposób, w jaki postrzegamy świat . Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie .