Informujemy, że w I semestrze r. szk. 2017/2018 nasze liceum bierze udział w projekcie „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursu dydaktycznego (50 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców UMCS w Lublinie. Jeśli masz ochotę wziąć udział w projekcie, zgłoś się do szkolnego koordynatora, p. Anny Olesiejuk – Idzikowskiej (do dnia15.09.2017). Zapraszamy!