Świadectwa maturalne można odbierać w dniu 12.09.2017 od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły.