Dnia 28 kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego odbyło się zakończenie roku szkolnego klas III-ch. W roku szkolnym 2016/2017 nasze Liceum ukończyło 119 absolwentów. Uroczystość zaszczycili goście w osobach posła Stanisława Żmijana, wicestarosty Janusza Skólimowskiego, a także prezesa Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Wiesława Kozaczuka. 9 absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz okolicznościowe statuetki Absolwenta Prymusa. Najwyższą średnią uzyskała uczennica Dominika Poręba - 5,47. Kilkudziesięciu uczniów otrzymało nagrody rzeczowe za sukcesy w konkursach sportowych, literackich, artystycznych, za działalność w samorządzie uczniowski, za reprezentowanie w poczcie sztandarowym, za 100% frekwencję i wolontariat. Wolontariuszem Roku został Robert Kostecki, a Osobowością Roku został Piotr Kruglej. Tradycyjnie odbyło sie losowanie laptopa wśród wszystkich uczniów szkoły ufundowanego przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim. Laptop wylosowała uczennica klasy 2c - Karolina Śledź. 

Absolwentom życzymy sukcesów na maturze oraz w ich dalszej edukacji na wyższych uczelniach.