W ramach współpracy zawiązanej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego a Katolicki Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, dnia 7 marca 2017 r w naszej szkole odbył się wykład księdza doktora Marka Pabicha. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 3c, 3d i 1c, którzy wysłuchali prelekcji pt: „Procesy globalizacji we współczesnym świecie.”.
M. Semeniuk