W ramach projektu edukacyjnego "Upowszechnienie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelsim, świętokrzyskim i podkarpackim" nasze liceum realizuję współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Współpraca dotyczy organizowania prelekcji, wymiany materiałów, a także organizacja Dni Otwartych dla maturzystów. Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich i trzecich.