Wolontariusze naszego liceum uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Strefa Serca" dnia 09.12.2016r. Szkolenie poprowadziła pani Ania z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Wolontariusze poznali wiele ciekawych form pracy z dziećmi. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a wolontariusze byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia.