Za nami konkurs językowy o tytuł Rusycysty Roku 2016, który odbył sie 02 grudnia.

 

Test sprawdzał wiedzę leksykalno - gramatyczną z języka rosyjskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-III. Miło nam ogłosić, że tytuł Rusycysty Roku 2016 należy do ucznia klasy Ic Sierheia Turchanka, II miejsce uzyskała uczennica Oliwia Pocztarska, III miejsce zajęła Dominika Domańska.

Serdecznie gratulujemy!