Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce (co roku 12 marca) jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny programu e-math.pl.
Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.


Z okazji Dnia Matematyki, w naszej szkole w poniedziałek 14 marca 2016 r. na 7 i 8 lekcji, zostanie przeprowadzony Turniej Matematyczny adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich realizujących matematykę na poziomie podstawowym. Zapraszamy do udziału po trzech przedstawicieli z każdej klasy. Dla zwycięzców przewidziane nagrody.


Zgłoszenia chętnych przyjmuje pani Renata Stefaniuk do dnia 10 marca.